Google+

LLAMFF - Llanberis Mountain Film Festival

Inspirational tales of first ascents, ocean rows, climbs, expeditions and adventures

Hanesion esgyniadau cyntaf, rhwyfo ar y môr, dringo, cyrchoedd ac anturiaethau i'ch ysbrydoli

Learn More Dysgu Mwy
Stunning venues in Snowdon's village on the shores of Llyn Padarn

Lleoliadau Stunning ym mhentref Wyddfa ar lan o Llyn Padarn

Learn More Dysgu Mwy
National and international sponsors supporting a stunning festival back for 2017

Noddwyr cenedlaethol a rhyngwladol sy'n cefnogi gŵyl trawiadol sydd yn ôl ar gyfer 2017

Learn More Dysgu Mwy
Workshops, kit demo's, competitions, guided walks, expedition planning sessions and much more...

Gweithdai, teithiau cerdded cit demo yn, cystadlaethau, teithiau, sesiynau cynllunio alldaith a llawer mwy...

Learn More Dysgu Mwy
Llanberis is home to some of the worlds leading climbers, mountaineers and adventurers

Llanberis yn gartref i rai o'r mwyaf blaenllaw y byd dringwyr, mynyddwyr ac anturiaethwr yn

Learn More Dysgu Mwy

2nd to 4th March 2018 2 i 4 Mawrth 2018

LLAMFF was born in the mountains of Snowdonia which is home to some of the leading climbers, mountaineers, paddlers, mountain bikers and ground breaking adventurers in the world.

Cafodd LLAMFF ei eni yn fynyddoedd Eryri sy'n gartref i rai o'r dringwyr, mynyddwyr, padlwyr, beicwyr mynydd ac anturiaethwyr arloesol yn y byd.
Learn More Dysgu Mwy
Offering outdoor skills workshops, family activities and master classes from sponsored athletes, as well as the closing party on Sunday evening with live music from CEG.
Gan gynnig sgiliau awyr agored, gweithgareddau teuluol a dosbarthiadau meistroli gan athletwyr a noddir yr wyl, yn ogystal â'r parti cau ar nos Sul gyda cherddoriaeth fyw o CEG.
Learn More Dysgu Mwy
The Electric Mountain, Beacon Climbing Centre and Caban form our stunning venues, two of which on the shores of the beautiful Llyn Padarn, hosting speakers, films, competitions and workshops.
Mynydd Gwefru, Ganolfan Ddringo Beacon a Caban sydd yn ffurfio ein lleoliadau syrfdanol, dau ohonynt ar lannau harddwch Llyn Padarn, yn cynnal Siaradwyr, Ffilmiau, Cystadlaethau a Gweithdai.
Learn More Dysgu Mwy

Twitter

Submit entry