LLAMFF - Llanberis Mountain Film Festival

Sponsors Noddwyr

LLAMFF has a strong history and links with the outdoor industry. Without this support both national and local, we could not run this festival. We offer our sincere thanks.
Mae LLAMFF hanes cryf ac yn cysylltu gyda'r diwydiant awyr agored. Heb y gefnogaeth hon yn genedlaethol ac yn lleol, ni allem gynnal yr ŵyl hon. Rydym yn cynnig i'n ers diolch.